Poškození tanku

Zjednodušit simulaci poškození tanku bývá obvykle nejtěžším úkolem, takový zjednodušený model musí zvládnout většina PC střední třídy tak, aby se minimálně rozcházel s předlohou z reálného světa, proto existuje i několik designových řešení, přičemž některá řešení problému nedostatku výkonu jsou správná a jiná horší, vždy jde o kompromis. Jaký kompromis si pak zvolíte je na Vás.

Zjednodušené porovnání zásahových zón s nehitpointovým modelem WWIIOL:Battleground Europe

 Prvním zásadním rozhodnutím je zvolit co, a jak budete poškozovat. Ve WWIIOL to je vše nacházející se uvnitř tanku a je to správně. Pro vyřazení tanku z boje nepotřebujete zlikvidovat část pancíře, potřebujete vyřadit posádku nacházející se uvnitř, vyřadit zbraňový systém a nebo pohonný systém, aby tank nemohl plnit svojí základní funkci. Cílem střely je tedy proniknou pancířem, nechat ho ta tam, a vykonat práci uvnitř bojového prostoru, k čemuž nemohou sloužit zásahové zóny na pancíři samotném.
 To není ale vše, při průchodu pancířem lze generovat stejně smrtící odštěpky z pancíře, které se mohou pohybovat rychlostí blízké rychlosti dopadu projektilu na pancíř. Střepiny lze generovat i v případě, kdy k průchodu projektilu pancířem nedojde. To vše WWIIOL simuluje a lze to i doložit.
  • zásah a generování střepin se současnou aktivací zpožděné roznětky
  • průnik pancířem
  • detonace projektilu
  • tlaková vlna a šrapnel
Otázkou už jen zbývá, jakým způsobem je model poškození omezen, aby nepůsobil při výpočtech problémy s plynulostí hry, a z jakých dat se vychází. Přes to všechno je a bude model poškození WWIIOL, v porovnání s hitpointy, lepším do té doby, než se zásahové zóny zmenší alespoň na desetinu plochy dopadajícího projektilu.

Obrázek (vpravo nahoře) znázorňuje účinek APHE střely "1.a", která nemá schopnost prorazit pancíř WWIIOL a nedegraduje ho, "1.b" zobrazuje APHE střelu tak jak prochází pancířem WWIIOL a po odebrání energie na průchod pokračuje dál, kde může působit zbývající energií na cokoliv do doby, než dojde k opožděné explozi HE složky a bojová prostor začne ničit šrapnel. Stejný obrázek znázorňuje i účinek střely na hitpointový model poškození, u kterého je v případě "2.a" a "2.b" dosaženo diametrálně odlišného výsledku. V porovnání "1.a" a "2.b" dochází k degradaci pancíře u zásahových zón a první nebo stá střela (v příkladu "2.b" už druhá), která nemá jako samojediná schopnost tank poškodit, tak činí. (u hitpointů neznázorňuji účinek explozivní složky, když je chybně už samotný průchod pancířem)

Comments